Co jsou to glukany

V nitru hub a rostlin se nachází látka, která má výrazné protinádorové a imunostimulační účinky. Je to přírodní polysacharid, s odborným názvem beta-1,3-D-glukan, složený z mnoha jednotek glukózy.

Beta glukan – přírodní imunostimulátor

Glukany jsou přírodní polymery glukózy. Jedná se v současné době o nejvíce studované a nejlépe charakterizované přírodní imunomodulátory. Zájem o jejich využití v lidské i veterinární medicíně je založený na poznatcích z šedesátých let, kdy se podařilo prokázat, že glukany mají výrazné účinky při podpoře obranných mechanismů.

Dlouhá desetiletí intenzivního výzkumu, který současně probíhá jak v Evropě, tak i ve Spojených státech a Asii, ukázaly tři základní poznatky: 1) glukany mají mnohem víc pozitivních účinků, než se původně předpokládalo, 2) ve většině případů známe mechanismy účinku, a 3) glukany nemají vedlejší účinky (Novák a Větvička 2008).

Primární zdroje glukanů jsou kvasinky (zejména v Evropě a USA), různé houby (Japonsko a Čína) a obiloviny (Kanada). Důvody jsou víceméně tradiční a odpovídají větší dostupnosti jednotlivých zdrojů pro izolaci glukanů. Řada srovnávacích studií prokázala, že v případě glukanů nezáleží ani tak na jeho původu, jako na kvalitě izolace.

Studie biologických účinků glukanů se nejdříve zaměřily na infekční choroby a později na oblast léčby rakoviny. Po úspěšných klinických zkouškách jsou glukany v Japonsku již přes 20 let využíván jako jeden z léků proti různým typům rakoviny. Ve světě dnes probíhá nejméně 15 dalších klinických zkoušek. Dosavadní výsledky jsou velice nadějné a naznačují, že glukany najdou uplatnění zejména v léčbě rakoviny gastrointestinálního traktu, plic a prsu (Hong et al., 2004).

Vedle zvyšování  odolnosti organizmu proti bakteriálním, parazitárním a virovým chorobám však mají glukany ještě celou řadu dalších, dosud méně známých účinků. Mezi ně patří zejména podpora krvetvorby v kostní dřeni a s tím související urychlená regenerace po ozáření nebo chemoterapii. To samo o sobě dělá z glukanu vhodný prostředek napomáhající odstraňovat negativní následky doprovázející léčbu rakoviny (Větvička et al., 2007).

Glukany ale nacházejí také další uplatnění. Již delší dobu je využíván ke snižování hladiny cholesterolu. Řada studií ukazuje, že pravidelné užívání betaglukanů napomáhá ke snižování celkové hladiny cholesterolu, ale také brání před experimentálně navozeným zvyšováním hladiny cholesterolu (Větvička a Větvičková 2009a).

Zcela nedávné jsou potom experimenty dokazující, že betaglukany hrají pozitivní úlohu při snižování účinků stresu - jak fyzického tak i psychického. Podávání glukanů u lidí s vysokým fyzickým stresem (např. maratonci nebo hasiči) vedlo k snížení počtu onemocnění. Experimenty prováděné na zvířatech zase ukázaly, že dlouhodobé orální podávání glukanu snižovalo produkci stresových hormonů (Vetvicka a Vančíková, 2010).

Zajímavé jsou také údaje naznačující, že glukany může sloužit jako ochrana před negativními účinky rtuti (Větvička a Větvičková 2009b). To může být důležité hned ve dvou případech – nadměrná konzumace ryb, u nichž hrozí vysoká hladina rtuti, a obavy z příliš vysokého počtu zubů plombovaných amalgmnem.

Všechny tyto nové údaje prokazují, že betaglukany nepochybně patří mezi nejnadějnější přírodní stimulátory obranných reakcí organizmu.

Zpět do obchodu