Účinky glukanů

Proč je glukan tak účinný?

I když je polysacharid (aktivní glukan) jednoduchá molekula, dokáže nastartovat základní buňky imunitního systému – makrofágy. Makrofágy se tvoří v kostní dřeni a cirkulují po celém těle. Jejich úlohou je identifikovat a zničit nemocné buňky a cizí toxické látky. Lidské tělo neustále napadají miliony bakterií a virů, proto je aktivní činnost makrofágů nenahraditelná. I přesto, že má imunitní systém vynikající arzenál zbraní, každá malá změna, jako nahromaděný stres, přepracování, nevhodná dieta, kouření a změny počasí, mohou snížit jeho odolnost. Váhy se převáží na stranu nepřítele a výsledkem je choroba. Makrofágy se věkem, prostředím, stresem nebo nemocemi opotřebovávají a jejich výkonnost se snižuje. Jejich pravidelná stimulace je pro zachování zdraví nezbytná. Užíváním aktivního glukanu se imunitní systém viditelně posilní a získá náskok v boji s útočníky. Lidé náchylní na choroby zaznamenají po užívání aktivního glukanu v produktech M.J.Beta viditelné zlepšení zdravotního stavu. Aktivní glukan nabízí účinný způsob prevence a je vhodný jako doplněk k léčbě antibiotiky i ostatními léčivy.

 

Hlavní funkce beta glukanu

Bylo zjištěno, že existují určité receptory (speciální orgány citlivé na určité podněty) na membránách makrofágů (buněk imunity), které dovedou glukany zachytit. Význam spočívá v aktivaci makrofágů, které zajišťují nespecifickou imunitu. Tento receptor je tvořen proteinovým komplexem, který se vyskytuje od počátku zrání těchto buněk v kostní dřeni. Dojde-li k setkání makrofágu s ß-D-glukanem, molekula se naváže na makrofág prostřednictvím receptoru, makrofág se aktivuje, a dojde k:

 • zvětšení schopnosti makrofágu pohlcovat cizorodé částice
 • uvolňování primárních i sekundárních *cytokínů
 • uvolňování kolonizačních stimulačních faktorů GM-CSF a interferonů
 • aktivaci buněk specifického imunitního systému - T a B buňky

Nápomocný efekt

ß-D-glukan pomáhá jiným lékům jako např. antibiotika, protiplísňovým a protiparazitárním lékům pracovat lépe, zvyšuje jejich účinky.

Aktivované makrofágy spolu s uvolněnými cytokíny se podílí na nespecifikované imunitě:

 • zvýšení schopnosti makrofágu pohlcovat cizorodé částice má význam pro snižování množství těchto cizorodých částic v těle organismu - viry, bakterie, paraziti, plísně, snížení hladiny přebytečných látek z výživy (např. cholesterol apod.) nebo přebytečných hormonů (fyzická či psychická zátěž)
 • uvolňování cytokínů a dalších stimulačních látek se uplatňuje při léčbě onemocnění imunitního systému - léčba zhoubných nádorů, HIV infekce, UV záření.

Aktivace makrofágů

Jakmile makrofágy rozpoznají příchod vetřelců, projdou stádii morfologických funkčních změn, které nazýváme aktivací makrofágů. Výsledkem je sekrece cytokinů, produkce cytostatických faktorů a zvýšené pohlcování mikrobů. Následuje spolupráce s dalšími typy buněk, které se zúčastňují obranných reakcí našeho těla, zejména s lymfocyty a přirozenými zabíječi. Makrofágy tak vlastně pomáhají odstartovat celou nesmírně komplikovanou kaskádu imunitních procesů, jejichž výsledkem je eliminace škodlivých mikrobů, virů a rozpadlých buněk. Makrofágy však nejsou všemocné, potřebují naší pomoc. Při chronických chorobách, u starších jedinců nebo v případě špatné výživy, dochází k vyčerpání makrofágů, které již nedokáží přívalu choroboplodných zárodků dostatečně čelit. A právě takovou pomocí je beta-glukan, stimulující makrofágy k maximální aktivitě. Makrofágy jsou po vazbě beta-glukanu jakoby polité živou vodou, v laboratorních testech byla oproti klidovému stavu naměřena v průměru o 130 procent vyšší aktivita makrofágů. Glukan tak vlastně pomáhá naladit obranu našeho těla od samého počátku.

Co je detoxikace

Detoxikací rozumíme celkové čištění organismu, proces, při kterém zbavujeme organizmus nežádoucích látek, které mohou mít za určitých okolností na organismus toxický vliv a při kterém dochází k aktivaci antioxidantů. Jde tedy o to zbavit tělo těchto látek a to nejlépe ještě dříve, než začnou narušovat nějaký proces v organizmu. Pro každého člověka jsou rizika různá - záleží na genetickém vybavení každého jedince. Pokud se v organizmu hromadí jedy, pak nejčastěji narušují oslabená místa v genetické mapě organizmu a u jedince vznikají onemocnění, která jsou součástí rodinné anamnézy.

Co jsou antioxidanty a k čemu slouží?

Antioxidanty jsou látky pomáhající organismu v boji proti molekulám volných radikálů. Do této skupiny patří enzymy, vitaminy, antioxidační substráty, stopové prvky, látky rostlinného původu, některá léčiva a konečně plně syntetické látky. Následující přehled jednoduše shrnuje hlavní příčiny různých onemocnění. Cílem podávání antioxidantů je prevence, případně pozitivní ovlivnění průběhu onemocnění. Podávání antioxidantů u většiny chorobných stavů není kauzální. Jde pouze o úpravu buněčného stavu na úroveň, kdy je redoxní prostředí buněk stabilní a nedochází tak k poškozování buněčných struktur vlivem volných radikálů.

Co jsou to volné radikály?

Volné radikály (VR) jsou aktivní částice, které pohotově reagují s vhodnou biologickou strukturou organismu (např. DNA, *lipidy nebo *proteiny). Vlastní reakce pak následně může vést k trvalému poškození nebo k omezení funkce těchto struktur. Jedná se o molekuly, vznikající při látkové výměně, které mají nepárový elektron. V této podobě jsou molekuly velmi nestabilní, a proto se snaží v nejbližším okolí "uloupit" elektron jiné molekuly.Tento chybějící elektron pak narušuje strukturu a stabilitu postiženého lipidu, bílkoviny nebo DNA a v konečném důsledku se podílí na poškození buňky. Je-li volných radikálů v těle nadbytek, škodí a spolupodílejí se na vzniku civilizačních chorob. K hromadění volných radikálů v těle přispívají např. nadměrná fyzická zátěž, znečištěné ovzduší,  působení UV záření, kouření či potraviny obsahující různá barviva a konzervační přísady.

Příčiny a okolnosti narušení imunity:

- virové infekce

- chronické infekce

- bakteriální a plísňové infekce

- rakovina

- zápal plic

- stres

- radiace, záření

- diabetes

- špatná výživa

- AIDS a HIV

- alergie

- chirurgické zákroky

a mnoho dalších.

Nádorová onemocnění

Účinná látka ß-D-glukan aktivuje makrofágy, zvyšuje jejich fagocytární účinek, produkci cytokínů a dalších imunostimulačních látek. Glukan má lokální i systémový protinádorový účinek. Lokálně podané injekce beta-1,3-D-glukanové suspenze do melanomové léze přinesly úspěšné výsledky (Mansell, 1978). Histologický rozbor tkáně odebrané z nádoru prokázal absenci tumoru a zvýšené množství aktivovaných makrofágů. Poslední výsledky studií poskytují velký příslib léčby nejen melanomu, ale i bazálních nádorových buněk. Experimentální studie ukázaly významné snížení nádorového růstu a celkové zlepšení zdravotního stavu. Klinická studie provedená u žen, které měly rekurentní maligní nádory prsu po maskektomii a ozařování prokázala, že po podávání ß-D-glukanu došlo ke kompletnímu vyléčení těchto velmi indolentních nádorů. Navíc se po léčbě velmi rychle obnovila kůže v místě nádoru. Kombinovaná léčba ß-D-glukanem a protinádorovými přípravky může mít významný synergický protinádorový účinek. Má schopnost působit proti chemoterapeuticky vyvolaným imunosupresivním reakcím, zejména u pacientů s vysokým rizikem infekce. Dále je zajímavé užití glukanu při léčbě kortikoidy, může totiž kompenzovat sníženou fagocytární schopnost makrofágů, způsobenou touto skupinou hormonů.

Doplňková léčba rakoviny

Když se makrofágy účastní destrukce rakovinných buněk, samotné na prudce bující rakovinné buňky nestačí. Všechny buňky obranného systému se však při dlouhodobé snaze o potlačení či eliminaci zhoubných buněk postupně vyčerpají, neboť kostní dřeň může produkovat jen poměrně omezený počet buněk za den. A právě zde je velmi vhodná podpůrná léčba pomocí prostředku PLEURAMAX, PLEURANOX, PLEURAVIX a PLEUROGEL. Pleurogely jsou velmi důležitým prostředkem při léčbě kožních nádorů, neboť vyvolávají produkci endogenních faktorů, které chrání pokožku proti oxidativním stresům a dalším negativním účinkům a které působí na zvyšování její odolnosti.

Vysoká hladina cholesterolu

O vysoké hladině cholesterolu je dobře známo, že vede k zvýšenému riziku cévních chorob. Vedle cvičení a poměrně drastické diety je v současné době jedinou možností drahá léčba některými medikamenty, které ovšem mají nežádoucí vedlejší účinky. Rozpustný ß-D-glukan je jedinečná přírodní látka s prokazatelnými účinky vedoucími k postupnému snižování hladiny cholesterolu, jak v roce 1998 prokázal i americký Úřad pro kontrolu léčiv FDA.

 

Infekce, nachlazení, alergie

Nejrůznější infekce, zvláště pak infekce opakované, vedou mimo jiné k vyčerpání imunitního systému, který si již nedokáže poradit s opakovaným přívalem choroboplodných zárodků. Podobný případ nastává i u alergií, neboť ani při veškeré snaze se alergik nemůže vyhnout prostředí obsahující alergizující látky. Naše tělo, které je opět pod tlakem bakterií, si však nemůže vybrat oddychový čas. Musíme proto obrannému systému nějak pomoci. ß-D-glukan jako přírodní polysacharid, schopný specifické vazby na makrofágy a jejich aktivace, je ideálním stimulátorem obranných reakcí.

Ochrana před ozářením

Schopnost zvýšené rezistence organismu vůči mikrobiální invazi po podávání glukanu lze vysvětlit i na základě zvýšené a prodloužené funkce makrofágů. Experimentální studie potvrzují, že glukan může působit rovněž jako účinný „zachycovač” volných radikálů. V jedné z pozoruhodných studií, provedených U.S. Armed Forces Radiobiology Institute, byl beta-1,3-D-glukan podáván krysám perorálně, které byly ozářeny letální dávkou radiace. Sedmdesát procent těchto krys, kterým po radiaci byla perorálně podána dávka beta-1,3-D-glukanu, bylo kompletně chráněno proti účinkům radiace. Beta-1,3-D-glukan je schopný chránit makrofágy cirkulující v krvi od napadení volnými radikály při i po radiaci, aniž by došlo ke změně jejich důležitých funkcí, jako uvolňování důležitých cytokínů a faktorů (jako např.GM-CSF) pro obnovení tvorby normální kostní dřeně.Beta-1,3-D-glukan aktivuje makrofágy, aby byly schopné zachytávat zbytky a poškozené buňky způsobené radiací. V dnešním světě je několik forem záření, kterým se nelze vyhnout:

 • obrazovky počítačů
 • vedení vysokého napětí
 • mobilní telefony
 • běžné mamografy
 • ultrafialové paprsky ze slunečního záření
 • rentgenové paprsky
 • cestování letadly

Chronická onemocnění

Makrofágy jsou v těle hlavním zdrojem interleukinu IL-1, který zvyšuje produkci inzulínu a jejich tvorba může být zesílena aktivací ß-D-glukanem, který je evidentní adjuvans pro zlepšení života pacientů s diabetes mellitus, trpících komplikacemi aterosklerózy a vyžadujících adjuvantní léčbu antioxidanty.

Infekční onemocnění

Klinické i experimentální studie potvrdily významné zlepšení a zrychlení léčby infekčních onemocnění virového, bakteriálního, plísňového i parazitárního původu. Tyto studie ukázaly i výrazné snížení potřebného množství antibiotik a antivirotik. Široké spektrum antiinfekčního účinku beta-1,3-D-glukanu lze vysvětlit tím, že jeho imunostimulace je nespecifická a může se uplatnit u celé řady mikrobiálních patogenů, na rozdíl od běžných antiseptik. Mnoho studií potvrdilo teorii o synergickém účinku antibiotik a makrofágového aktivátoru beta-1,3-D-glukan.

Redukční účinky, beta-1,3-D-glukan s vitaminem C

Studie v oblasti použití glukanu za účelem snížení cholesterolu, které stále pokračují, ukazují zvýšení účinnosti redukčních látek, jako jsou niacin a lopid. Beta-1,3-D-glukan se vyrábí v kombinaci s vitaminem C. Obsah intracelulárního askorbátu ve fagocytujících buňkách dosahuje 40 krát vyšší hodnoty než plasmatický askorbát. Makrofágy aktivované beta-1,3-D-glukanem vykazují významný úbytek obsahu intracelulárního askorbátu. To může vést k vyčerpání schopnosti těchto buněk působit jako lapače volných radikálů, stejně jako snížení pohyblivosti makrofágů a snížení produkce některých enzymů makrofágu. Proto přípravek, který obsahuje navíc vitamin C zabraňuje tomuto efektu. Vitamin C a beta-glukan jsou ideálním spojením. Makrofágy při svojí činnosti spotřebují velké množství vitaminu C, a proto je nevyhnutelné tento vitamin při užívání ß-D-glukanu doplňovat.

Toxikologie

Přípravky obsahující účinnou látku ß-D-glukan jsou velmi bezpečné. Dlouhodobé používání těchto přípravků nezaznamenalo žádný výskyt nežádoucích ani návykových účinků.

Beta-glukany jako imunostimulační přípravky

Beta-glukany jsou organické polysacharidy. Rozlišují se dva izomery glukanů: β-1,3/β-1,6-glukan (vyskytující se v kvasnicích a některých houbách) a β-1,3/β-1,4-glukan (vyskytující se v ovsu a ječmenu). Poprvé glukany byly charakterizovány v roce 1963 jako aktivní biologická složka zymosanu. Více než 25 let jsou v Japonsku využívány glukany – lentinan a schizophilan jako standardní součást léčby některých nádorů při radio- a chemoterapii. Glukany aktivují buňky imunitního systému při vázání s příslušnými receptory na jejich povrchu. V současné době je popsáno 6 různých receptorů pro β-glukany (s nejvyšší expresí na povrchu monocytů/makrofágů) patřících do rodiny tzv. receptorů rozpoznávajících motivy (Pattern Recognition Receptors). Hlavní úlohu hrají čtyři druhy receptorů: dectin-1, manozové receptory, komplementové CR3 a scavengrové receptory („zametače“).

Zpět do obchodu